با قیمت امروز، یک ماه دیگه تسویه کن!

با سرویس جدید پرداخت دو مرحله ای تاتو نارنجی سبد خرید های بالای شش میلیون تومان رو با قیمت امروز بخر و 30 روز بعد تسویه کن.

با قیمت امروز، یک ماه دیگه تسویه کن!