مشکلات و معضلات تاتو

تمرکز بیماری های ناشی از تاتو در محل مخصوصی

اختلالات متعدد پوستی نشاندهنده میل پوست تاتو شده به بیماری است. جوش می تواند اولین نشانه از بیماری یا حضور یک آشفتگی موجود درمنطقه تاتو شده باشد. لیکن پلانوس، پسوریاسیس، زگیل و التهاب  پوستی مرتبط با سطح تاتو هستند. هیچ گونه میل رنگی در اینگونه واکنش های متمرکز تشریح داده نشده است. اینکه بیماری متمرکز پوستی بیانگر پدیده کوئبنر باشد و یا اینکه نتیجه رزیستنتیا ماینوریس باشد که مستعد مکان بیماری است، نامشخص است.

کراتوآکانتوما یک نئوپلاسم سلولی کراتینی از ریشه نامشخص است که با نشانه های رشد سریع، در انواعی متختلفی از جراحت های پوستی تشخیص داده می شود. اگرچه این مورد به ندرت رخ می دهد اما در تاتوهای قرمز و همچنین در تاتوهای چند رنگ کراتوآکانتوماس پوستی گزارش شده است.

چندین مورد از سرطان پوست در محل تاتو شده نیز گزارش شده است که شامل کارسینوما سل فلسی، کارسینوما سل بنیانی، و ملانوما می شود. در حالیکه تاتو کردن به باقی گذاشتن نمک های فلزی و رنگ های ارگانیک در پوست می انجامد ، پتانسیل باقی مانده عمر فرد تاتو شده ، و اثرات کارسینوژنیک هنوز نامشخص است. بیماران متعددی با ملانومای مالیگنانت در محل تاتو شده دیده شده اند. اکثر این موارد مستند شامل حضور ملانوماس در محل های تاتویی که برای علامت گذاری یا پرتوافکنی استفاده می شدند می شوند. ترکیب رنگ هندی و پرتوافکنی می تواند عامل کارسینوژنسیس باشد. درحالیکه این عامل بیماری بودن تصادفی است اما تحقیقات بیشتری برای اثبات این رابطه نیاز است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.